Hanketarinoita

Painepuntarilla parempia paineita

Satakunnan Sydänpiiri ry on saanut Leader Karhuseudulta ja Leader Pohjois-Satakunnalta rahoituksen Painepuntari-hankkeseen (2016-2017), jossa parannetaan maaseudulla asuvien mahdollisuuksia veren-paineen omaseurantaan ja sen hoitoon.

Hankkeen tarkoituksena on lisätä väestön tietoa verenpaineesta ja sen oikeaoppisesta mittaamisesta, sekä aktivoida maaseudun yhdistysten vapaaehtoistoimijoita kansa-laisten terveyden edistämiseen, johon liittyen kolmannella sektorilla on paljon osaamista.

Kohonnut verenpaine on merkittävin terveitä elinvuosia vähentävä riskitekijä. Sepelvaltimotauti ja aivo-halvauskuolleisuus 2-3-kertaistuvat verenpaineen kohotessa 20/10 mmHg. Verenpainetta alentavaa lääki-tystä käyttää n. 1 milj. suomalaista, joista vain 40% on hoitotavoitteessa. Suomalaisten verenpaineessa 70-luvulla alkanut suotuisa kehitys on 2000-luvun alussa hidastunut, ja vuoden 2007 jälkeen väestön diastoli-nen verenpaine on kääntynyt nousuun. Useiden muiden riskitekijöiden tasot ovat suomalaisilla korkeat, jolloin jo lievästi kohonnut verenpaine saattaa lisätä väestön sydän- ja verisuonitautivaaraa merkittävästi.

Verenpaineen kotimittaukset luovat perustan verenpaineen diagnostikkaan ja hoidon seurantaan. Ve-renpaineen mittaus on kuitenkin osattava tehdä oikeaoppisesti, jotta tiedot ovat luotettavia. Tietoa ve-renpaineesta ja sen oikeaoppisesta mittaamisesta tuodaan lähelle ihmistä esimerkiksi Verenpainevarikoi-den muodossa. Verenpainevarikoita järjestetään kauppakeskuksissa, kirjastoissa, terveysasemien aulati-loissa ja siellä, missä ihmiset yleensä liikkuvat. Verenpainevarikolla sydänyhdistysten koulutetut veren-paineagentit ovat opastamassa kävijöitä verenpaineeseen ja sen kotiseurantaan liittyen. Hankeen aikana toteutetaan myös verenpainevertaisryhmiä sekä tuotetaan verkkosivusto, jonne kootaan ajantasainen tieto verenpaineesta, sen hoidosta ja omaseurannasta.

Hanketta toteutetaan Karhuseudun alueella Harjavallassa, Nakkilassa, Kokemäellä, Ulvilassa, Noormar-kussa ja Laviassa, sekä Pohjois-Satakunnan alueella Kankaanpäässä, Honkajoella, Karviassa, Jämijärvellä, Merikarvialla, Siikaisissa ja Pomarkussa yhteistyössä paikallisten sydänyhdistysten kanssa.

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän toteuttamassa 45-70- vuotiaiden kuntalaisten riskite-kijöiden seulontaprojektissa (2005-2008)  löytyi yksistään Harjavallassa n. 1500 valtimotautiriskihenkilöä, joista 55%:lla oli verenpainetauti. Näistä lähes kolmannes oli uusia verenpainetapauksia. Siten verenpai-nepotilaiden määrä on moninkertainen esim. diabetespotilaisiin nähden. Erityisen huolestuttava tilanne verenpaineen sairastavuuden suhteen on Pohjois-Satakunnassa, sillä Kelan Terveyspuntari-tilaston mukaan kaikki Pohjois-Satakunnan kunnat (Kankaanpää, Pomarkku, Honkajoki, Merikarvia, Siikainen, Jämi-järvi ja Karvia) sijoittuvat tilastossa selvästi maan keskiarvon huonommalle puolelle ollen satakuntalaisit-tain katsottuna tilaston häntäpäässä. Sama tilanne alueella on valitettavasti myös muiden sydänsairauksien osalta.

Lisätietoja
Susanna Lehtimäki, toiminnanjohtaja, Satakunnan Sydänpiiri ry
puh. 044 7347300, susanna.lehtimaki(at)sydan.fi

Palaa otsikoihin