Hanketarinoita

8.11.2017

Töitä, työnhakutaitoja ja yhteisöllisyyden kokemuksia

Karhuseudulla tempaistiin käyntiin uusi Porin alueella toimiva osallisuutta ja työllistymistä edistävä ESR-hanke Ahkerasti yhdessä. Kansalaistoimijalähtöisesti toimiva hanke rakentuu asukkaiden, yhdistysten ja julkisen sektorin yhteistyöhön.

Hankkeen aikana muun muassa luodaan uusi palvelu, jonka tavoitteena on kohtauttaa pienimuotoisia työtehtäviä ja työttömiä työnhakijoita. Tarve tämän tyyppiselle toiminnalle ilmeni jo aiemman Lähde mukaan! -hankkeen toteuttamisen aikana. 

Tavoitteena on aktivoida työnhakijoita ylläpitämään työkykyään ja osaamistaan ja samalla mahdollistaa pienet lisäansiot. Työtehtäviä etsitään alkuvaiheessa ensisijaisesti yhdistyksistä, mutta myöhemmin myös yksityisiltä ja yrityksiltä. 

Hankkeen puitteissa tarjotaan lisäksi työnhakutaitoja edistävää valmennusta työnhakijoille ja heidän kanssaan toimiville yhdistyksille. Näin mahdollistetaan paikallisten välityömarkkinoilla toimivien yhdistysten parempi tuki työllistämistoiminnassa oleville asiakkaille. Samalla yhdessä mietitään uusia keinoja työllistymisen esteiden madaltamiseksi järjestämällä esimerkiksi koulutusta ja työpajoja sekä avustamalla hyvien toimintatapojen jalkauttamisessa.

Kansalaistoimijalähtöinen hanke toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa ja osallistuu myös monenlaisen yhteisöllisen toiminnan järjestämiseen erityisesti kaupungin lähiö- ja reuna-alueilla. Tavoitteena on esimerkiksi maahanmuuttajien osallistaminen paikalliseen yhdistys- ja yhteisötoimintaan. Toimintaa ja tapahtumia järjestetään paikallislähtöisesti olemassa olevien yhdistysten ja asukkaiden kanssa yhdessä.

Hanke on kolmivuotinen ja sille on myönnetty 80 prosentin ESR-rahoitus. Osarahoitus hankkeelle tulee Porin kaupungilta.

raisa-ranta
Hanketta vetää Raisa Ranta. Hänen lisäkseen hankkeen toteutuksesta vastaa hanketyöntekijä Marko Juutilainen. Tammikuussa hankkeessa aloittaa lisäksi toinen hanketyöntekijä.

 


Palaa otsikoihin