Sankariyhdistykset

Kesäasukkaatkin innostuivat laittamaan Riispyyn rantoja kuntoon

Riispyyn osakaskunta ja mökkiläiset kunnostivat yhteislaiturialueen luodun kunnostussuunnitelman pohjalta. Venesäilytyksen ohella uusittu ranta mahdollistaa nyt monipuolisen virkistyskäytön.

Maa- ja kotitalousnaisten valtakunnallisessa Rannat kuntoon! -hankkeessa kehitettiin toimintamallia, jolla rantojen kunnostusta voisi lähteä suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdessä asukkaiden kanssa. Merikarvian pohjoisosassa sijaitseva Riispyyn merenrantakylä oli yksi kuudesta pilottialueesta.

MKN:n ympäristösuunnittelija laati Riispyyn Osakaskunnan kanssa selvityksen ja sen pohjalta suunnitelman, jolla Riispyyn yhteislaiturialueesta saataisiin viihtyisämpi paikka kyläläisille ja mökkeilijöille. Suunnitelma toteutettiin Leader-hankkeella, johon saatiin tukea Leader Pohjois-Satakunnalta.

– Yhteislaituri on ollut paikalla iät ja ajat. Aluetta on viimeksi 90-luvulla kunnostettu, kun sinne tehtiin lisää venepaikkoja. Väki osakaskunnassa innostui suunnitelman pohjalta laittamaan paikkoja kuntoon, kertoo Jukka Heikintalo Riispyyn Osakaskunnasta.

Riispyy_kota_kuntoon_talkoillen
Grillikodasta on tullut suosittu. Riispyyn Osakaskunta toimii Riispyyn ja Timmerheidin kylien alueella. Yhteislaiturialueella on sekä paikallisten että kesäasukkaiden veneitä.

Laiturialueen virkistyskäyttömahdollisuuksia ja maisemaa on parannettu isolla pensselillä. Koko alue on siistitty talkootyönä.

– Uimapaikkaa syvennettiin ruoppaamalla, se oli hyvin matala. Myös parkkialuetta laajennettiin. Isoin juttu oli puuston raivaus, tästä syntyi isot kasat energiapuuta. Yllättävää oli, että niin paljon ihmisiä lähti mukaan talkoisiin. Parhaimmillaan 30-40 henkeä oli kerrallaan töissä. Kesäasukkaatkin osallistuivat, Heikintalo sanoo.

Rantaan hankittiin uimalaituri, josta pääsee myös kätevästi melomaan ja onkimaan.  Rannalle on talkootyönä rakennettu grillikota ja vanha nuotiopaikka on kunnostettu. Tavoitteena on vielä laittaa aurinkokennovalot, että hämärämmälläkin näkee liikkua.

– Grillikota on noussut suosituksi, moni tulee grillaamaan, vaikkei venettä omistaisikaan.

Riispyy_vesikasvien_niittonäytös
Vesikasvien niittonäytös Riispyyssä.
Kesällä 2017 järjestettiin myös vesikasvien niittonäytös. Tarkoituksena on jatkossa vuosittain siistiä vesikasvillisuutta. Tätä varten osakaskunta hankkii moottoroidun, veneeseen kiinnitettävän kaislaleikkurin. Syntyvä ravinnepitoinen niittojäte pääsee läheisen maatilan lantakompostin seosaineeksi.

Alueella on mielenkiintoinen historia, paikalla on nimittäin 1800-luvun puolella toiminut saha. Riispyynlahden historiasta kertomaan pystytetään vielä infotaulu.  Lisäksi saadaan reittikartta, joka opastaa kivisissä vesissä liikkujaa.

Tutustu Riispyyn Rantoihin Facebookissa!

SANKARI-INFO
Kuka? Riispyyn Osakaskunta
Mitä? Riispyy yhteislaiturialueen kunnostaminen ja virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen mm. grillikodan ja uimalaiturin avulla.
Miksi? Jotta yhteislaiturialue paremmin palvelisi paikallisia ja kesäasukkaita. 

Lue, mitä Leader-asiantuntija vastaa ja löydä lisää esimerkkejä!


Piloteilla etsitään käytännön ratkaisuja

Maa- ja kotitalousnaisten Rannat kuntoon! -hanketta rahoitti ympäristöministeriön Ravinteet kiertoon -ohjelma. Pilottialueita valittiin kuudesta maakunnasta. Hankkeen taustalla oli kylien vene- ja uimarantojen virkistyskäyttöarvon lasku. Rantojen pusikoitumiset ja vesien ruovikoitumiset halutaan kuriin uusilla innovatiivisilla keinoilla, jotta rannat säilyvät viihtyisinä virkistysalueina ja osana kylien kulttuurimaisemaa.


Palaa otsikoihin