Mihin Leader-tukea voi saada?

Leader-ryhmät tukevat EU:n maaseuturahastosta yleishyödyllisiä yhdistyksiä investoinneissa ja toiminnan kehittämisessä. Leader-rahoituksella yhteisöt voivat mm. kunnostaa ja rakentaa kokoontumispaikkoja, parantaa harrastusmahdollisuuksia, järjestää uusia tapahtumia, parantaa asuinseutunsa palveluita ja paljon muuta. Erityisesti kannustamme alueemme asukkaita yhteisölliseen toimintaan. Lue, miten Leader-asiantuntijat vastaavat.Harrastusmahdollisuudet – tekemistä meille ja muille

Leader-hankkeilla lisätään viihtyvyyttä maaseutualueilla. Erilaisia harrastusmahdollisuuksia voidaan tukea mm. urheilupaikkojen ja muiden tilojen kunnostuksen, välinehankintojen tai osaamisen lisäämisen muodossa. Olennaista on, että hanke hyödyttää mahdollisimman suurta joukkoa.

Lue lisää

 

Kokoontumispaikat – oma paikka lisää yhteisöllisyyttä

Leader-tuella voidaan esimerkiksi rakentaa, ostaa tai remontoida kylätalo, muu yhteinen kokoontumis- tai harrastustila ja hankkia sinne tarvittavia kalusteita ja muita varusteita.

Lue lisää

 

Tapahtumat – elämää kylille!

Leader-tukea voi saada tapahtuman järjestämiseen tai tapahtuman uudistamiseen. Hankkeissa edellytys on aina, että syntyy jotain uutta. Myös jatkuvuus on otettava huomioon.

Lue lisää

 

Palvelut paremmiksi – pidetään huolta toisistamme

Leader-hankkeiden tarkoituksena on luoda jotain uutta ja kehittää olemassa olevaa jollain tavoin paremmaksi. Paikallisten palvelujen kehittämisellä luodaan edellytykset laadukkaammalle elämälle.

Lue lisää

 

Jotain aivan muuta – uudet ideat ilmoille!

Ympäristöstä huolehtiminen, nuorten huomioiminen, toiminnan kehittäminen tuoreeseen suuntaan, uuden oppiminen; näitä kaikkia ja paljon muuta voidaan tukea maaseuturahastosta.

Lue lisää