Mihin Leader-tukea voi saada?

Leader-ryhmät tukevat EU:n maaseuturahastosta yleishyödyllisiä yhdistyksiä investoinneissa ja toiminnan kehittämisessä. Leader-rahoituksella yhteisöt voivat mm. kunnostaa ja rakentaa kokoontumispaikkoja, parantaa harrastusmahdollisuuksia, järjestää uusia tapahtumia, parantaa asuinseutunsa palveluita ja paljon muuta. Erityisesti kannustamme alueemme asukkaita yhteisölliseen toimintaan. Lue, miten Leader-asiantuntijat vastaavat.Harrastusmahdollisuudet – tekemistä meille ja muille

Leader-hankkeilla lisätään viihtyvyyttä maaseutualueilla. Erilaisia harrastusmahdollisuuksia voidaan tukea mm. urheilupaikkojen ja muiden tilojen kunnostuksen, välinehankintojen tai osaamisen lisäämisen muodossa. Olennaista on, että hanke hyödyttää mahdollisimman suurta joukkoa.

”Yhdistykset ovat tärkeä voimavara alueensa kehittämisessä ja asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä. Vireän yhdistystoiminnan ansiosta asukkaiden elämänlaatu maaseudulla paranee ja asukkaille mahdollistuvat monet palvelut, joita ei muuten olisi.

Leader-hankkeiden avulla yhdistykset voivat esimerkiksi kunnostaa ja rakentaa uusia harrastus- ja lähiliikuntapaikkoja. Tärkeää on, että toiminta on yleishyödyllistä ja palvelut ovat kaikkien käytettävissä ja hyödynnettävissä. 

Kun jotain uutta tehdään ja toimintaa kehitetään, mahdollistaa se myös uusien toimijoiden saamisen mukaan harrastustoimintaan.”

Elina_Haavisto

Elina Haavisto
Leader Pyhäjärviseutu


Kaipaatko esimerkkiä? Tutustu näihin:
Palaa otsikoihin