Mihin Leader-tukea voi saada?

Leader-ryhmät tukevat EU:n maaseuturahastosta yleishyödyllisiä yhdistyksiä investoinneissa ja toiminnan kehittämisessä. Leader-rahoituksella yhteisöt voivat mm. kunnostaa ja rakentaa kokoontumispaikkoja, parantaa harrastusmahdollisuuksia, järjestää uusia tapahtumia, parantaa asuinseutunsa palveluita ja paljon muuta. Erityisesti kannustamme alueemme asukkaita yhteisölliseen toimintaan. Lue, miten Leader-asiantuntijat vastaavat.Palvelut paremmiksi – pidetään huolta toisistamme

Leader-hankkeiden tarkoituksena on luoda jotain uutta ja kehittää olemassa olevaa jollain tavoin paremmaksi. Paikallisten palvelujen kehittämisellä luodaan edellytykset laadukkaammalle elämälle.

"Kun lähdetään parantamaan palveluita, on sen lähdettävä ihmisistä; käyttäjistä ja heidän tarpeistaan. Ulkopuolelta viedyt asiat eivät ota tuulta alleen.

Leader-tuella luodun on aina oltava yleishyödyllistä ja mahdollisimman hyvin kaikkia huomioivaa. Parhaita hankkeita ovat sellaiset, jotka vastaavat useiden eri ikäryhmien tarpeisiin. Yhteiskuntavastuullisuus sekä fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen, tällaisia hankkeita mielellään tuetaan.

Kuntien lakisääteiset tehtävät jäävät tuen ulkopuolelle. On kuitenkin paljon asioita, joita asukkaat voivat itse lähteä Leader-tuen avulla ratkaisemaan ja näin täydentää kunnan palveluita.  Monesti palvelut on järjestetty keskustaan, mutta sivukyliä ne eivät tavoita. Sijainti voi olla keskeinen tekijä.

On aina hienoa olla tukemassa innostuneita ihmisiä siinä, että upeat ideat saadaan hankkeiksi ja koko seutu hyötyy. Usein hankkeet parantavat mahdollisuuksia ja lisäävät intoa tehdä vapaaehtoistyötä." 

Terhi_Sinisalo

Terhi Sinisalo
Leader Ravakka


Kaipaatko esimerkkiä? Tutustu näihin:

Palaa otsikoihin