Talkootyö on rahaa

Hankkeen rahoitus koostuu

  • Leader-tuesta
  • Yksityisestä rahoituksesta, joka on yhdistyksen omaa rahaa, sponsorirahaa tai yhteistyökumppaneilta tulevaa rahaa.
  • Talkootyöstä

Yleis­hyö­dyl­li­sis­sä hankkeissa yhdistykset voivat kat­taa yk­si­tyi­sen ra­hoi­tuk­sen osuu­den jopa ko­ko­naan tal­koo­työl­lä. Talkootyö on vas­tik­kee­ton­ta työ­tä hank­keen hy­väk­si.

Tal­koo­työl­le on mää­ri­tel­ty kiin­te­ät tun­ti­hin­nat. Talkootyön arvo on 15 € / henkilötyötunti (yli 15-vuotias). Konetyö (traktori tai kaivinkone) + kuljettaja on arvoltaan 45 € / tunti. 

Esimerkki talkootyön arvon laskemisesta:

Talkoisiin osallistuu 12 henkilöä. Käytössä 2 traktoria ja 1 kaivinkone. Jokaisella on omat työtehtävänsä. Osa porukasta kaivaa salaojaa, osa siivoaa risuja, osa huolehtii talkooväen muonituksesta. Talkoot kestävät 5 tuntia. Koneet ovat käytössä koko talkoiden ajan.

Tehtävän talkootyön arvo (9 x 15€ + 3 x 45 €) x 5 = 1350 €